တစ်ဦးချက်တင် bot VKontakte ဖန်တီးရန်ကဘယ်လို !!! ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်တစ်ဦးခြေလှမ်းလိုအပ်ပါတယ်

တစ်ဦးချက်တင် bot VKontakte ဖန်တီးရန်ကဘယ်လို !!! ရေးရန်) VK API1 ဆနျးစစျ) php2 Explore) 3) ရုံသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် //iii.ru/signupIli http: ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သို့မဟုတ်ထို site ကို အသုံးပြု. ခြေလှမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ ပေါ်သွားပြီး infa iii.ru ဖန်တီးပါ။ ပေါင်းစည်းမှုများအတွက် software ကို ...