အဘယျ "အကြောင်းငါ့ကို" \ "စီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရည်အသွေးတွေ" အောက်ရှိအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာရေးသားဖို့?

အဘယျ "အကြောင်းငါ့ကို" \ "စီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရည်အသွေးတွေ" အောက်ရှိအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာရေးသားဖို့? သငျသညျကအမှန်တရားနှင့်ပိုအနုတ်လက္ခဏာကိုရေးဖို့မသည် သာ. ကောင်း၏, သင်သင်တန်း၏မူလတစ်ခုခု, အတူတက်လာနိုင်ပါတယ်အားလုံးရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ...